Сертифікація ISO 14001

Сертифікація ISO 14001

TÜV Thüringen Ukraine (ТЮФ Тюрінген Україна) проводить сертифікацію систем екологічного менеджменту (СЕМ) в Україні на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 14001.

Ми надаємо сертифікати ISO 14001 встановленого міжнародного зразка з терміном дії 3 роки й акредитацією DAkkS (Німеччина). Перевірити актуальність виданих сертифікатів можна у відкритому реєстрі сертифікатів Групи TÜV Thüringen Group.

Трирічний цикл сертифікації системи екологічного менеджменту містить сертифікаційний аудит і два наглядових аудити. За бажанням замовника перед сертифікацією проводиться попередній аудит, а після закінчення терміну дії сертифікату – ресертифікаційний.

Про стандарт ISO 14001

ISO 14001 «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування» — це визнаний у всьому світі стандарт Міжнародної організації зі стандартизації (ISO) із серії ISO 14000, який визначає вимоги до систем екологічного менеджменту (СЕМ). Він застосовується для результативного управління відповідними бізнес-процесами щодо запобігання та зниження негативного впливу на екологію.

Цей стандарт має відношення до будь-якої організації, незалежно від галузі промисловості та рівня ризику для навколишнього природного середовища. За допомогою ISO 14001 можна визначати, контролювати й покращувати екологічні аспекти діяльності як виробників продукції, так і компаній зі сфери послуг.

ISO 14001 сумісний з іншими стандартами ISO, як-от ISO 9001, ISO 45001, ISO 50001 та ін., тому систему екологічного менеджменту можна впроваджувати не лише окремо від інших систем, а й у рамках інтегрованої системи менеджменту.

Переваги сертифікації за ISO 14001

Сьогодні багато міжнародних компаній і промислових корпорацій ведуть екологічно-відповідальну політику й воліють співпрацювати з тими постачальниками продукції та послуг, які виконують законодавчі та інші природоохоронні норми. Тому одним із стимулів до створення і сертифікації системи екологічного менеджменту (СЕМ) є вимога, що висувається замовником до потенційного постачальника, про необхідність наявності сертифіката ISO 14001 для укладання угоди. Такий сертифікат є гарантією відповідності міжнародним екологічним нормам та визнається усіма учасниками світового ринку.

На додаток до вищевказаної переваги причинами для впровадження і сертифікації екологічних систем управління ISO 14001 можна назвати наступні:

 • можливість демонстрації організацією своєї екополітики;
 • підвищення загальної керованості процесами організації;
 • зниження витрат на утилізацію відходів;
 • економія сировини й енергоресурсів;
 • ефективний ризик-менеджмент щодо інцидентів та аварій;
 • зменшення собівартості продукції та послуг на тлі загальної оптимізації витрат;
 • прояв більшої лояльності з боку споживачів і бізнес-партнерів;
 • залучення інвестицій;
 • підвищення конкурентоспроможності й завоювання нових ринків збуту;
 • виконання норм і законів;
 • підвищення іміджу компанії.

Акредитація органу із сертифікації за стандартом ISO 14001

DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH) акредитація органу сертифікації TÜV Thüringen e.V. за стандартом ISO 14001


Орган із сертифікації TÜV Thüringen e.V. (ТЮФ Тюрінген) акредитовано в галузі сертифікації систем екологічного менеджменту (СЕМ) акредитаційним органом Німеччини DAkkS (Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH).

Під акредитацією розуміють процедуру офіційного підтвердження відповідності об'єкта встановленим критеріям.

DAkkS є національним органом з акредитації Федеративної Республіки Німеччина. Він проводить усі види акредитацій у Німеччині відповідно до постанови (ЄС) № 765/2008.

DAkkS є членом EA (Iternationalen Akkreditierungsorganisationen European co-operation for Accreditation), IAF (International Accreditation Forum) - міжнародний форум з акредитації, ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) - міжнародна організація з акредитації лабораторій.

Членство DAkkS у згаданих організаціях забезпечує взаємне визнання сертифікатів за ISO 14001, виданих органами із сертифікації, акредитованими DAkkS.

Якщо у Вас виникли питання, пов'язані з проходженням процедури сертифікації систем екологічного менеджменту (СЕМ), звертайтесь за телефоном +38(063) 169-67-12, електронною поштою або через форму зворотного зв'язку.

Для того, щоб отримати від нас комерційну пропозицію щодо сертифікації системи екологічного менеджменту (СЕМ), скачайте анкету для розрахунку вартості сертифікації за стандартом ISO 14001 та надішліть нам електронною поштою. Запит можна також зробити через електронну форму на сайті. Перейдіть до цієї форми, натиснувши «Замовити сертифікацію за ISO 14001».