Процедура сертифікації систем менеджменту

Процедура сертифікації систем менеджменту

Орган із сертифікації TÜV Thüringen e.V. проводить сертифікацію систем менеджменту відповідно до встановленої процедури сертифікації.

Сертифікаційний цикл за стандартами ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (OHSAS 18001), ISO/IEC 20000-1, ISO 22000, FSSC 22000, HACCP, ISO/IEC 27001, ISO 50001 Наглядовий аудит. За бажанням замовника перед сертифікацією проводиться попередній аудит, а після закінчення терміну дії сертифіката – ресертифікаційний.

Недотримання термінів проведення аудитів або серйозні порушення правил, встановлених для сертифікованих організацій, веде до призупинення або ануляції сертифіката.

Для того щоб отримати сертифікат відповідності, організація повинна пройти шлях, описаний нижче.

Аналіз заявки

Організація подає заявку на проведення сертифікаційного аудиту шляхом заповнення спеціальної анкети, яку вона надсилає в Орган із сертифікації електронною поштою. Орган із сертифікації аналізує заявку на предмет можливості проведення сертифікації та готує комерційну пропозицію із зазначенням обсягу й вартості робіт. Після прийняття Замовником умов комерційної пропозиції підписується двосторонній договір і визначається склад аудиторів.

Попередній аудит

Перед виходом на сертифікацію Замовнику може бути рекомендовано проходження попереднього аудиту, який є спрощеною версією сертифікаційного. За підсумками такої перевірки Орган із сертифікації оформлює звіт із зазначенням невідповідностей системи управління вимогам стандарту. Проаналізувавши звіт, організація зможе оцінити свої сили та завчасно вжити заходів для доопрацювання системи.

Сертифікаційний аудит

Сертифікаційний аудит ділиться на дві частини – 1-й та 2-й ступені. На початку кожного ступеня Замовнику надається план аудиту на погодження, а наприкінці – відповідний звіт і час для виконання необхідних корекцій та коригувальних дій.

Аудит 1-го ступеня включає аналіз документації системи менеджменту та інтерв'ювання персоналу. У разі виявлення критичних невідповідностей Замовнику надається максимальний термін у розмірі 6 місяців до початку аудиту 2-го ступеня.

Аудит 2-го ступеня полягає в перевірці та оцінюванні практичного виконання організацією задокументованих процедур, що підтверджується збиранням відповідних доказів.

Результати аудиту 2-го ступеня оголошуються на заключній нараді.

За позитивного результату перевірки організація отримує сертифікат про відповідність системи менеджменту вимогам стандарту. Термін дії сертифіката – 3 роки.

У разі виявлення під час аудиту 2-го ступеня критичних невідповідностей, зазначених у звіті про невідповідність, організація отримує 6 місяців для їх усунення. У межах цього терміну проводиться верифікація усунення виявлених критичних невідповідностей. За позитивного результату видається сертифікат.

Наглядові аудити

Протягом періоду дії сертифіката організація має підтримувати систему менеджменту належним чином. Для підтвердження належного функціонування системи Орган із сертифікації проводить по одному наглядовому аудиту через 12 та 24 місяці після сертифікаційного аудиту. При цьому процедура звітності й усунення невідповідностей є аналогічною сертифікаційному аудиту.

Ресертифікаційний аудит

Метою ресертифікації є збереження безперервності дії сертифіката. Процедура ресертифікаційного аудиту повторює первинну сертифікацію, за винятком того, що зазвичай не проводиться аудит 1-го ступеня. Після успішного завершення аудиту сертифікат продовжується або, у разі звуження чи розширення сфери сертифікації, перевидається.

Якщо у Вас виникли питання, пов'язані з проходженням процедури сертифікації системи менеджменту, звертайтесь за телефоном +38(063) 169-67-12, електронною поштою або через форму зворотного зв'язку.

Для того щоб отримати від нас комерційну пропозицію щодо сертифікації системи менеджменту, скачайте відповідну анкету для розрахунку вартості сертифікації системи менеджменту й надішліть нам електронною поштою. Також можна замовити сертифікацію через електронну форму на сайті.