Оцінка екологічних витрат та вигод з ISO 14007

Новини стандартизації

Як організації ефективно оцінити свої екологічні витрати та вигоди? Чим керуватись для проведення такого екологічного аналізу?

Відповіді можна знайти у новому стандарті від Міжнародної організації зі стандартизації (ISO) - ISO 14007:2019.

Залежність від природних ресурсів, з одного боку, та вплив на навколишнє середовище, з іншого боку, є факторами впливу на стратегічну, операційну та фінансову складову бізнесу. Щоб керувати ризиками та можливостями, пов'язаними з навколишнім середовищем, організації необхідно визначити витрати та вигоди, пов'язані зі своєю діяльністю та її впливом на екологію.

Екологічний аналіз витрат та вигод є важливим етапом будь-якої програми сталого розвитку. До виходу стандарту ISO 14007 (жовтень 2019 року) провести його можна було за допомогою різних інструментів та методів. Однак, визначити найбільш підходящі з існуючої множини було нелегко. ISO 14007:2019 «Екологічний менеджмент. Посібник з визначення екологічних витрат і вигод» (Environmental management – Guidelines for determining environmental costs and benefits) – це ефективне рішення для виконання завдання підготовки такого аналізу ефективності витрат.

Екологічні витрати та вигоди

Оцінка екологічних витрат та вигод з ISO 14007Екологічні витрати - це будь-які витрати, пов'язані з навколишнім середовищем, які можуть бути викликані, наприклад, втратою природного капіталу (вода, родючі ґрунти, житла, ландшафти і т.п.), впливом на здоров'я людини та навколишнє середовище, витратами на дотримання природоохоронного законодавства.

Екологічні вигоди – це будь-які вигоди, пов'язані з навколишнім середовищем, які можуть бути отримані, наприклад, завдяки природним ресурсам, що використовуються у продуктах або виробничих процесах організації, включаючи ланцюжок створення їх вартості.

Розуміння своїх екологічних витрат і вигод дозволить організації приймати рішення з урахуванням можливих наслідків навколишнього середовища. Керуючись стандартом ISO 14007 для визначення екологічних витрат і вигод, організація зможе керувати екологічними аспектами, від яких вона залежить, та пом'якшувати свій вплив на екологію. Це також допоможе узгодити діяльність організації з національними та міжнародними природоохоронними цілями чи угодами.

Оцінка екологічних витрат і вигод може проводитись на будь-якому етапі діяльності організації.

Область застосування ISO 14007

Стандарт ISO 14007 надає організаціям керівні вказівки щодо практичних методів оцінки та оцінки економічних наслідків природоохоронних заходів. У стандарті містяться рекомендації щодо визначення витрат і вигод, пов'язаних зі своїми екологічними аспектами. Рекомендації представлені всеосяжним та прозорим способом, який виражений кількісно (у грошовому/негрошовому еквіваленті) та якісно. Методи оцінки у грошовому еквіваленті відображають лише ті зміни, які впливають на добробут людей, включаючи турботу про довкілля та залежність від неї, екосистемні послуги.

Стандарт також надає керівні вказівки для організацій під час розкриття відповідної інформації.

Спосіб використання екологічних витрат і вигод після їх визначення виходить за рамки стандарту.

Для кого призначено ISO 14007?

ISO 14007 допоможе об'єднати фінансову та нефінансову інформацію для більш ефективного прийняття організаційних рішень. Стандарт призначений для організацій будь-якого розміру, сектору промисловості та виду власності (включаючи державні служби). Він підходить для використання менеджерами, бухгалтерами, дослідниками та консультантами. При проведенні оцінки екологічних витрат і вигод потрібна участь представників та відповідна інформація з кількох операційних областей.

У статті використані матеріали з вебсайту ISO: https://www.iso.org