Сертифікація ISO 50001

Сертифікація ISO 50001

TÜV Thüringen Ukraine (ТЮФ Тюрінген Україна) проводить сертифікацію систем енергетичного менеджменту (СЕнМ) в Україні на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 50001.

Ми надаємо сертифікати ISO 50001 встановленого міжнародного зразка з терміном дії 3 роки й акредитацією DAkkS (Німеччина). Перевірити актуальність виданих сертифікатів в Україні можна в нашому відкритому реєстрі сертифікатів на глобальному вебсайті TÜV Thüringen Group.

Трирічний цикл сертифікації системи енергетичного менеджменту включає сертифікаційний аудит і два наглядових аудити. За бажанням замовника перед сертифікацією проводиться попередній аудит, а після закінчення терміну дії сертифікату – ресертифікаційний.

Про стандарт ISO 50001

ISO 50001 «Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та посібник із застосування» — це стандарт Міжнародної організації зі стандартизації (ІСО) із серії ISO 50000, розроблений для вирішення одного з основних завдань сучасного підприємства - ефективного управління енергоресурсами й енергозбереження.

ISO 50001 визначає вимоги до систем енергоменеджменту будь-якої організації, незалежно від галузі, виду діяльності та видів використовуваної енергії. Він є базою для розробки й впровадження процедур організації з управління процесами енергоефективності, а також для їх підтримки та вдосконалення.

Специфіка цього стандарту дозволяє включити його до вже існуючої системи. ISO 50001 добре сумісний із системами управління якістю, екологією, професійною безпекою та здоров'ям, харчовою безпекою, що дозволяє впровадити в організації інтегровану систему менеджменту.

Переваги сертифікації ISO 50001

Сертифікація є логічним продовженням процесу застосування системи менеджменту. Демонстрація сертифікату ISO 50001 всім зацікавленим сторонам підтверджує відповідність компанії міжнародним вимогам, виводить її на новий рівень спілкування зі споживачами, інвесторами й наглядовими органами.

Дотримання положень ISO 50001 веде до підвищення рівня енергобезпеки, покращення економічних, екологічних та інших показників підприємства, зокрема допомагає:

  • удосконалити управління та моніторинг виробничих процесів;
  • зменшити експлуатаційні витрати;
  • зменшити ризики аварійних ситуацій;
  • раціонально використовувати природні ресурси;
  • зменшити викиди парникових газів;
  • зменшити собівартість продукції та послуг за рахунок загальної оптимізації витрат;
  • відповідати нормативно-правовим вимогам;
  • отримати нові конкурентні переваги на внутрішньому й світовому ринках збуту;
  • підвищити інвестиційну привабливість;
  • поліпшити іміджеву складову управління організацією.

Акредитація органу із сертифікації за стандартом ISO 50001

DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH) акредитація органу сертифікації TÜV Thüringen e.V. за стандартом ISO 50001


Орган із сертифікації TÜV Thüringen e.V. (ТЮФ Тюрінген) акредитовано в сфері сертифікації систем енергоменеджменту акредитаційним органом Німеччини DAkkS (Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH).

Під акредитацією розуміють процедуру офіційного підтвердження відповідності об'єкта встановленим критеріям.

DAkkS є національним органом з акредитації Федеративної Республіки Німеччина. Він проводить усі види акредитацій у Німеччині відповідно до постанови (ЄС) № 765/2008.

DAkkS є членом EA (Iternationalen Akkreditierungsorganizationen European Co-operation for Accreditation), IAF (International Accreditation Forum) - міжнародний форум з акредитації, ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) – міжнародна організація з акредитації лабораторій.

Членство DAkkS у згаданих організаціях забезпечує взаємне визнання сертифікатів за ISO 50001, виданих органами із сертифікації, акредитованими DAkkS.

Якщо у Вас виникли питання, пов'язані з проходженням процедури сертифікації системи енергетичного менеджменту, звертайтесь за телефоном +38(063) 169-67-12, електронною поштою або через форму зворотного зв'язку.

Для того, щоб отримати від нас комерційну пропозицію щодо сертифікації системи енергоменеджменту, завантажте анкету для розрахунку вартості сертифікації за стандартом ISO 50001 і надішліть нам електронною поштою. Запит можна також зробити через електронну форму на сайті. Перейдіть до цієї форми, натиснувши «Замовити сертифікацію ISO 50001».