Сертифікація ISO 9001

Сертифікація ISO 9001TÜV Thüringen Ukraine (ТЮФ Тюрінген Україна) проводить сертифікацію систем менеджменту якості (СМЯ) в Україні на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001.

Ми видаємо сертифікати ISO 9001 встановленого міжнародного зразка з терміном дії 3 роки й акредитацією DAkkS (Німеччина). Перевірити актуальність виданих в Україні сертифікатів можна у нашому відкритому реєстрі сертифікатів на глобальному вебсайті TÜV Thüringen Group.

Трирічний цикл сертифікації системи менеджменту якості містить сертифікаційний аудит і два наглядових аудити. За бажанням замовника перед сертифікацією проводиться попередній аудит, а після закінчення терміну дії сертифіката – ресертифікаційний.

ТЮФ Тюрінген Україна так само пропонує вашій увазі семінари й курси навчання аудиторів та фахівців систем менеджменту якості за стандартом ISO 9001. Наші тренінги побудовані на досвіді проведення сертифікаційних аудитів українських і зарубіжних підприємств та стануть гарною базою для підготовки персоналу вашої організації.

Про стандарт ISO 9001

ISO 9001 «Системи управління якістю. Вимоги» – це стандарт, розроблений Міжнародною організацією із стандартизації (ISO) для ефективного управління різними аспектами якості та з урахуванням таких ключових принципів менеджменту, як орієнтація на клієнта, мотивація і залучення вищого керівництва, процесний підхід та постійне вдосконалення.

ISO 9001 (ІСО 9001) встановлює вимоги до систем менеджменту якості, є основою для їх розробки, впровадження та покращення в організаціях будь-якого виду діяльності. Він входить у серію ISO 9000, сумісний з іншими стандартами ISO та служить фундаментальним при побудові інтегрованих систем менеджменту.

Інструментарій і рекомендації ISO 9001 призначені для управління процесами, спрямованими на підвищення та постійне покращення якості продукції та послуг, що, у свою чергу, дозволяє задовольняти зростаючі запити споживачів, забезпечувати виконання законодавчих і нормативних вимог, що застосовуються до діяльності організації.

Переваги сертифікації за ISO 9001

Продемонструвати всім зацікавленим сторонам ефективне функціонування СМЯ й міжнародний рівень менеджменту якості в організації можна шляхом проходження процедури сертифікації та отримання сертифікату з ISO 9001.

Застосування стандарту ISO 9001 та сертифікація систем менеджменту якості на відповідність його вимогам допомагає:

  • удосконалювати управління і контроль бізнес-процесів організації;
  • якість продукції та послуг;
  • скоротити обсяги бракованої продукції і пов'язані з нею витрати;
  • знизити собівартість продукції та послуг за рахунок загальної оптимізації витрат;
  • удосконалити інформаційну систему підприємства;
  • відповідати нормативно-правовим вимогам;
  • отримати нові конкурентні переваги на внутрішньому та світовому ринках збуту;
  • підвищити інвестиційну привабливість;
  • покращити іміджеву складову управління організацією.

Акредитація органу із сертифікації за стандартом ISO 9001

DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH) акредитація органу сертифікації TÜV Thüringen e.V. за стандартом ISO 9001

Орган із сертифікації TÜV Thüringen e.V. (ТЮФ Тюрінген) акредитовано у галузі сертифікації систем менеджменту якості (СМЯ) акредитаційним органом Німеччини DAkkS (Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH).

Під акредитацією розуміють процедуру офіційного підтвердження відповідності об'єкта встановленим критеріям.

DAkkS є національним органом з акредитації Федеративної Республіки Німеччина. Він проводить усі види акредитацій у Німеччині відповідно до постанови (ЄС) № 765/2008.

DAkkS є членом EA (Iternationalen Akkreditierungsorganisationen European co-operation for Accreditation), IAF (International Accreditation Forum) - міжнародний форум з акредитації, ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) - міжнародна організація з акредитації лабораторій.

Членство DAkkS у згаданих організаціях забезпечує взаємне визнання сертифікатів за ISO 9001, виданих органами із сертифікації, акредитованими DAkkS.

Якщо у Вас виникли питання, пов'язані з проходженням процедури сертифікації системи менеджменту якості (СМЯ), звертайтесь за телефоном +38(063) 169-67-12, електронною поштою або через форму зворотного зв'язку.

Для того щоб отримати від нас комерційну пропозицію щодо сертифікації системи менеджменту якості, скачайте анкету для розрахунку вартості сертифікації за стандартом ISO 9001 і надішліть нам електронною поштою. Запит можна також зробити через електронну форму на сайті. Перейдіть до цієї форми, натиснувши «Замовити сертифікацію за ISO 9001».